Viên bổ sung kẽm cho người lớn Doctor’s Best PepzinGI

780000

Doctor’s Best PepzinGI là loại thuốc kẽm cho người lớn, nó giúp cơ thể bạn nhận đủ nhu cầu kẽm mỗi ngày đề phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh.

Hotline: 0945 825 825