Thuốc bổ sung thiếu máu Feroglobin B12

399000

Bạn đang có những dấu hiệu cần sắt để bổ sung máu, Feroglobin B12 là một loại thuốc bổ sung chất sắt dành cho bạn lúc này.

Hotline: 0945 825 825
Danh mục: