Viên bổ sung sắt cho người thiếu máu Floradix

950000

Bạn đang có những dấu hiệu cần sắt để bổ sung máu, Floradix là một loại thuốc bổ sung sắt cho người thiếu máu dành cho bạn lúc này.

Hotline: 0945 825 825
Danh mục: