Viên hỗ trợ tiểu đường Nature’s Bounty Chromium Picolinate 800mcg

430000

Nature’s Bounty Chromium Picolinate 800mcg là thực phẩm chức năng điều trị tiểu đường được phát triển với công thức đặc biệt có tác dụng cân bằng mức đường trong máu.

Hotline: 0945 825 825