Viên uống hỗ trợ tiểu đường Ribeto Shoji Takasi Kentoushi

1479000

Ribeto Shoji Takasi Kentoushi là sản phẩm hỗ trợ tiểu đường được phát triển với công thức đặc biệt có tác dụng cân bằng mức đường trong máu.

Hotline: 0945 825 825